Inleiding

English version

Ga naar soortenlijst

Ga naar synoniemenlijst

Terug naar beginpagina


In deze site wordt een overzicht van alle volgens de huidige inzichten geldige soorten en geslachten van epifytische cactussen gegeven.

Van iedere soort en ieder geslacht worden auteurs en literatuurverwijzing van de eerste beschrijving (aangegeven met ◊◊) en/of de hernoeming tot de huidige naam (aangegeven met ◊) gegeven. Daarop volgen de synoniemen van die soort of dat geslacht met verwijzing naar de betreffende publicatie. Bij de meeste soorten wordt daarna een beschrijving van de plant gegeven. Vervolgens wordt het verspreidingsgebied vermeld, bij de geslachten vergezeld van een verspreidingskaartje. Ten slotte wordt een greep uit de relevante literatuur gedaan. Hier volgt een Voorbeeld

Er kan op twee manieren naar een soort of geslacht worden gezocht.
• Door op Soorten te klikken, waarmee een alfbetische lijst van de volgens de huidige geldige epifytische cactussoorten en -geslachten verschijnt. Door op een naam te klikken, verschijnen de gegevens van de gekozen soort.
• Door op Synoniemen te klikken, waarna door een klik op een naam de gegevens verschijnen van de soort of het geslacht waar het synoniem toe behoort.

• Onder Afkortingen auteurs bevindt zich een lijst met verklaringen van de afkortingen van de auteursnamen.
• Onder Afkortingen literatuur staat de verklaring van de afkortingen van de tijdschrift- en boektitels.
• Een lijst met literatuur over epifytische cactussen staat onder Literatuur.
• Door op Plantenaanbod te klikken, verschijnt een lijst met plantenmateriaal dat bij de auteur te verkrijgen is.
• Verwijzingen naar andere sites met epifytische cactussen staan onder Links.
Sleutel voor het geslacht Rhipsalis

De gebruikte afbeeldingen zijn foto's van de auteur of zijn ontleend aan boeken waarop geen auteursrecht meer berust.

Laatste wijziging: 1 april 2023

Stuur voor op- en aanmerkingen over deze site en het signaleren van eventuele fouten een e-mail naar

Aat van Uijen